Title: Strach a školní výkon
Other Titles: Fear and School Achievement
Authors: Pavelková, Isabella
Kubíková, Kateřina
Boháčová, Aneta
Citation: PAVELKOVÁ, I. KUBÍKOVÁ, K. BOHÁČOVÁ, A. Strach a školní výkon. Pedagogika, 2020, roč. 70, č. 2, s. 139-156. ISSN 0031-3815.
Issue Date: 2020
Publisher: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43012
ISSN: 0031-3815
Keywords: pedagogická psychologie;strach a úzkost;testová úzkost;komponenty strachu;strach a učení;motivace
Keywords in different language: psychology of education;fear and anxiety;test anxiety;components of fear;fear and learning;motivation
Abstract: Článek uvádí do problematiky strachu, především se soustřeďuje na vztah mezi žákovským strachem a školním výkonem, respektive na dopady strachu na učení. Analyzovány jsou jednak strukturální přístupy ke strachu a testové úzkosti (komponenty strachu), jednak procesuální přístupy. Věnujeme se modelům interference a modelům deficitu, ale i otázkám úzkosti v procesu učení, osobnosti úzkostného žáka, diferenciaci strachu na facilitující a inhibující. Pozornost je směřována na hodnocení (zpracování) strachu jedincem. Řešenou klíčovou otázkou je, nakolik strach posiluje, respektive oslabuje školní výkon. Okrajově se zabýváme i konstrukty souvisejícími se strachem: motivačně-volními charakteristikami žáků.
Abstract in different language: The article introduces the issue of fear and mainly focuses on the relationship between pupil’s fear and school achievement, particularly on the impact of fear on learning. Structural and process approaches to fear and test anxiety (fear components) are analysed. We focus on models of interference and models of deficit and anxiety issues in the learning process, anxiety in relations to pupil’s personality, and the differentiation of anxiety into facilitating and debilitating. Attention is focused on the evaluation (processing) of fear by the individual. The key question we are trying to solve is how much fear fosters or weakens school achievement. Marginally, we also analyse the related constructs of fear, motivational and volitional characteristics of pupils.
Rights: © Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Appears in Collections:Články / Articles (KPS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1839-Text článku-9129-1-10-20200731.pdf196,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43012

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD