Title: Sturm und Drang jako projev preromantismu
Other Titles: Sturm und Drang as a manifestation of pre-Romanticism
Authors: Bláha, Jaroslav
Citation: BLÁHA, J. Sturm und Drang jako projev preromantismu. Hudební výchova, 2020, roč. 28, č. 1, s. 21-23. ISSN 1210-3683.
Issue Date: 2020
Publisher: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43157
ISSN: 1210-3683
Keywords: Sturm und Drang;klasicismus;romantismus;preromantismus;citový (expresivní) sloh;symfonie;krajinomalba;tvar;prostor;hudebně strukturní čas;hudební forma;kompozice
Keywords in different language: Sturm und Drang;classicism;romantism;pre-romantism;expressive style;symphony;landscape painting;shape;space;musically structural time;form of music;composition
Abstract: První článek ročníku 2020 cyklu HUDBA A OBRAZ tematicky navazuje na závěr úvodního článku loňského ročníku z hlediska relativity vztahu mezi klasicismem a romantismem s konkrétním zaměřením vývojovou epizodu spojenou s hnutím Sturm und Drang, jehož obdobou je citový (expresivní) sloh v hudbě a preromantismus ve výtvarném umění. Modelovými příklady této vývojové epizody je 2. věta Haydnovy Symfonie č. 49 f moll La Passione a obraz Vodopád od Huberta Roberta.
Abstract in different language: This year's first article from the cycle MUSIC AND PAINTING is thematically related to the conclusion of the first article of last year regarding the relationship between Clasicism and Romantism, focusing especially on the period connected to the Sturm und Drang movement, which finds its parallel in the ?expressive style of music? and pre-romantism in visual arts. The second movement of Hayden's symphony no. 49 f moll La Passione and the painting Waterfall by Hubert Robert will be used as model cases of this period.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Appears in Collections:Články / Articles (KHK)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Blaha_HV_1-2020.pdf30,28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD