Title: Proměna postavení farských hospodyní v polovině 20. století s přihlédnutím k situaci na Plzeňsku
Other Titles: The change in the position of parish housewives in the middle of the 20th century, taking into account the situation in the Pilsen region
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Proměna postavení farských hospodyní v polovině 20. století s přihlédnutím k situaci na Plzeňsku. Bohemiae Occidentalis Historica, 2020, roč. 6, č. 1, s. 67-83. ISSN 2336-7547.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/43160
ISSN: 2336-7547
Keywords: církevní dějiny;farské hospodyně;20. století;Plzeňsko
Keywords in different language: church history;parish housewives;20th century;Pilsen region
Abstract: Článek se zabývá farskými hospodyněmi, jejich sociálním postavením a podmínkami jejich existence na Plzeňsku v první polovině 20. století.
Abstract in different language: The article deals with parish housewives, their social status and the conditions of their existence in the Pilsen region in the first half of the 20th century.
Rights: Plný text není přístupný.
© Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Farské hospodyně-Řeháček-OK.docx74,15 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43160

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD