Název: Historie a současnost jaderného vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni
Další názvy: History and present of nuclear education at the University of West Bohemia in Pilsen
Autoři: Zdebor, Jan
Citace zdrojového dokumentu: ZDEBOR, J. Historie a současnost jaderného vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni. Jaderná energie, 2020, roč. 66, č. 20.1.2020, s. 42-44. ISSN 2336-4157.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Centrum výzkumu Řež
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43163
ISSN: 2336-4157
Klíčová slova: Historie;současnost;jaderného;vzdělávání;Západočeské;univerzitě;Plzni
Klíčová slova v dalším jazyce: History;and;present;nuclear;education;the;University;West;Bohemia;Pilsen
Abstrakt: V článku je stručně popsána historie a současnost jaderného vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni. Počátky jaderného vzdělávání na bývalé Vysoké škole strojní a elektrotechnické jsou spojené s osvojováním jaderné technologie ve Škodovce. Připomíná významnou roli zakladatele oboru prof. Josefa Bečváře a další osobnosti československé a české jaderné energetiky
Abstrakt v dalším jazyce: The article briefly describes the history and present of nuclear education at the University of West Bohemia in Pilsen. The origins of nuclear education at the former University of Mechanical and Electrical Engineering are associated with the acquisition of nuclear technology in Škoda. It recalls the important role of the founder of the branch of prof. Josef Bečvář and other personalities of Czechoslovak and Czech nuclear energy.
Práva: Plný text není přístupný.
© Centrum výzkumu Řež
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KKE)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
JE_01_2020_Zdebor.pdf452,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/43163

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD