Název: Člověk a jeho svět: Analýza vývoje učiva o bezobratlých živočiších v primární škole
Další názvy: Man and his world: The analysis of curriculum development about invertebrates in primary school
Autoři: null, null
Podroužek, Ladislav
null, null
Šafránková, Dagmar
Citace zdrojového dokumentu: PODROUŽEK, L. ŠAFRÁNKOVÁ, D. Člověk a jeho svět: Analýza vývoje učiva o bezobratlých živočiších v primární škole. Arnica časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání, 2020, roč. 10, č. 2, s. 47-55. ISSN 1804-8366.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43165
ISSN: 1804-8366
Klíčová slova: Člověk;jeho;svět;Analýza;vývoje;učiva;bezobratlých;živočiších;primární;škole
Klíčová slova v dalším jazyce: Man;and;his;world;The;analysis;curriculum;development;about;invertebrates;primary;school
Abstrakt: Příspěvek dokumentuje vývoj a koncipování vybraného obsahu učiva přírodovědy. Analyzuje jednotlivé školní osnovy od počátku minulého století až po současný kurikulární dokument, kterým je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s důrazem na vzdělávací oblast Člověka jeho svět.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper documents the development and design of selected content of science curriculum. It analyzes the individual school curricula from the beginning of the last century to the current curricular document, which is the Framework Educational Program for Basic Education with an emphasis on the educational area of Man (the individual) and his world.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Podrouzek-Safrankova-web.pdf244,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/43165

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD