Title: Zaměstnávání cizinců
Other Titles: Employment of Foreigners
Authors: Fišerová, Michaela
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43406
Keywords: zaměstnávání;cizinec;zaměstnanecká karta;povolení k zaměstnání;vládní programy;nelegální zaměstnávání
Keywords in different language: employment;foreigner;employ card;permit work;government programme;illegal work
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku zaměstnávání cizinců na území České republiky. Obsahuje právní úpravu všeobecných podmínek pobytu cizinců na území České republiky a jejich zaměstnání. Dále popisuje vládní programy na podporu imigrace cizinců za účelem zaměstnání. V závěru analyzuje situaci výskytu na území.
Abstract in different language: The thesis is focused on Employment of Foreigners in the Czech republic. It includes a summary of theoretical knowledge and czech legislation. The thesis key conceptual materials of migration and asylum policy of the EU and Czech republic with various type of residence and work permits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zamestnavani cizincu.pdf2,01 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.