Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJežek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorTišerová, Jana
dc.contributor.refereeKopp Jan, RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-2-9
dc.date.accessioned2021-05-31T13:42:59Z-
dc.date.available2020-6-22
dc.date.available2021-05-31T13:42:59Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-1-11
dc.identifier84566
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43538
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na revitalizaci centra města Žatce, konkrétně na problematiku spojenou s nevyužívanými objekty a maloobchodem a službami. Práce identifikuje hlavní problémy na základě analýzy strategických a koncepčních dokumentů města, dotazníkových šetření a rozhovorů. Pomocí dotazníkových šetření a rozhovorů byla analyzována současná situace centra města, včetně názorů a postojů podnikatelů z centra města a občanů. Na základě empirických šetření a teoretických poznatků je následně navrženo vhodné opatření, které by pomohlo oživit a zatraktivnit centrum města.cs
dc.format96 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrevitalizacecs
dc.subjectměstské centrumcs
dc.subjectžateccs
dc.subjectúzemní rozvojcs
dc.subjectmaloobchod a službycs
dc.subjectprázdné objektycs
dc.titleRevitalizace centra města Žatce: aktéři, problémy, řešenícs
dc.title.alternativeUrban Centre Revitalization of the City Žatec: actors, problems and solutionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programÚzemní plánovánícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the revitalization of the center of Žatec, more specifically on the issues associated with unused buildings and retail and services. The work identifies the main problems based on the analysis of strategic and conceptual documents of the city, questionnaire surveys, and interviews. With the help of questionnaire surveys and interviews, the current situation of the city center was analyzed, including the opinions and attitudes of entrepreneurs from the city center and citizens. Based on empirical research and theoretical knowledge, a suitable measure is subsequently proposed to help revive and make the city center more attractive.en
dc.subject.translatedrevitalizationen
dc.subject.translatedurban centreen
dc.subject.translatedžatecen
dc.subject.translatedterritorial developmenten
dc.subject.translatedretail and servicesen
dc.subject.translatedempty buildingsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tiserova_DP.pdfPlný text práce5,93 MBAdobe PDFView/Open
PV_Tiserova.pdfPosudek vedoucího práce582,58 kBAdobe PDFView/Open
PO_Tiserova.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
Tiserova.pdfPrůběh obhajoby práce175,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.