Title: Numerické modelování nehomogenity v materiálech
Authors: Kroutilová, Eva
Steinbauer, Miloslav
Hadinec, Michal
Fiala, Pavel
Bartůšek, Karel
Citation: Electroscope. 2007, č. 4.
Issue Date: 2007
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2007/Cislo4_AMTEE_2007/r0c4c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/436
ISSN: 1851-4564
Keywords: nehomogenní materiály;numerické modelování;magnetické pole
Keywords in different language: inhomogeneous materials;numerical modelling;magnetic field
Abstract: Příspěvek se zabývá využitím numerického modelování nehomogenních materiálových vzorků k ověření správnosti výsledků MRI. Pro účely studia deformací MR obrazů magnetického pole v okolí měřených diaparamagnetických vzorků vlivem susceptibility heterogenních materiálů (objektů) vybrána jednoduchá konfigurace vzorku a byly porovnány numericky modelované řezy s experimentálním měřicím průběhem magnetického pole měřeného MR technikou gradientního echa.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 - výběr z konference AMTEE ´07 (2007)
Články / Articles (RICE)
Číslo 4 - výběr z konference AMTEE 2007 (2007)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r0c4c4.pdf880,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.