Title: Využití nových digitálních technologií pro rozvoj geoparků v Česku
Other Titles: The Utilization of New Digital Technologies for Development of Geoparks in Czechia
Authors: Gruberová, Silvie
Advisor: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Referee: Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43934
Keywords: geopark;geoturismus;digitální technologie;geopark železné hory
Keywords in different language: geopark;geotourism;digital technologies;geopark železné hory
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje českým geoparkům a jejich využití digitálních technologií k interpretaci informací o jednotlivých geolokalitách na území geoparku. Z digitálních technologií se jedná o mobilní aplikace, QR kódy, virtuální naučné stezky, rozšířenou realitu, informační kiosky, audio průvodce. V teoretické části jsou definovány pojmy jako udržitelný cestovní ruch, geoturismus, geopark a digitální technologie využité v cestovním ruchu, tedy QR kódy, rozšířená realita, virtuální realita apod. Praktická část je rozdělena na tři části. První část je věnována tomu, jaké digitální technologie se k interpretaci území či jednotlivých geolokalit používají v českých geoparcích. V druhé části bylo pomocí dotazníkového šetření zjišťováno, jak digitální technologie v geoparku Železné hory využívají jeho návštěvníci a třetí část obsahuje návrh na využití digitálních technologií pro české geoparky.
Abstract in different language: This bachelor thesis is devoted to Czech geoparks and their use of digital technologies to interpret information regarding an individual geo-locations in the territory of a geo-park. Digital technologies include mobile applications, QR codes, virtual learning trails, augmented reality, information kiosks and audio guides. The theoretical section defines concepts such as sustainable tourism, geotourism, geo-park and digital technologies used in tourism, i.e. QR codes, augmented reality, virtual reality, etc. The practical part is divided into three chapters. The first chapter is focused on which digital technologies are used to interpret territories or individual geo-sites in Czech geoparks. In the second part, a questionnaire investigation was carried out to determine how digital technologies in the geopark of Železné hory are used by its visitors and the third part contains a proposal to use digital technologies for Czech geoparks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Gruberova.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouci Gruberova.pdfPosudek vedoucího práce399,55 kBAdobe PDFView/Open
oponent. posudek Gruberova.pdfPosudek oponenta práce467,05 kBAdobe PDFView/Open
Gruberova.pdfPrůběh obhajoby práce157,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.