Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLepič Martin, Mgr.
dc.contributor.authorPivoňka, Martin
dc.contributor.refereeVogt David, RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-9
dc.date.accessioned2021-06-25T12:31:32Z-
dc.date.available2020-10-23
dc.date.available2021-06-25T12:31:32Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-5-10
dc.identifier86277
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43943
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na zkoumání výsledků komunálních voleb a jejich podmiňujících faktorů v Plzeňském kraji v letech 2014 a 2018, přičemž hlavní zájem práce směřuje k analýze volebních zisků regionálních a lokálních stran. Zjistit, v jakých oblastech mají velkou volební podporu, a kde naopak nejmenší. Tyto výsledky poté porovnat s volební podporou pro celostátní strany a koalice stran. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části najdeme podmínky o konání voleb. Kdy a kdo může volit a být volen. V této práci byly využity data za volební podporu v procentech. Z demografických, geografických a socioekonomických charakteristik byly vybrány data za tyto indikátory: celkový počet obyvatel, rozloha obce, podíl nezaměstnaných, průměrný věk, počet mužů a počet žen. Z metod byla využita nejprve deskriptivní statistika, kdy analyzovaná sekundární data byla vynesena do tabulek. K porovnání těchto dat, byla využita komparativní analýza. Pro vyhodnocení dat, byl použit Pearsonův korelační koefient, díky němuž mohla být porovnána data mezi s sebou, tedy zda jsou mezi s sebou závislá. Praktická část se skládá z analýz, které jsou vyneseny do tabulek, grafů a obrázků. Tyto výstupy jsou pak řádně popsány. Dalším cílem je zjistit, jaké socioekonomické charakteristiky ovlivňují volební podporu regionálních a lokálních stran, celostátních stran a stran koalic. Na tento výzkum byla využita korelační analýza, která vyhodnotila, že vybrané socioekonomické, demografické a geografické charakteristiky neovlivňují volební podporu, z čehož vyplývá, že dané volební výslekdy musí ovlivňovat jiné proměnné, nebo zde funguje síla osobnosti kandidáta, který dokáže oslovit dané voliče.cs
dc.format76 s. (74 229 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkoalicecs
dc.subjectkoaliční stranacs
dc.subjectkomunální volbycs
dc.subjectlokální politické stranycs
dc.subjectobcecs
dc.subjectplzeňský krajcs
dc.subjectpolitické stranycs
dc.subjectregioncs
dc.subjectregionální politické stranycs
dc.subjectvolbycs
dc.subjectvolební geografiecs
dc.subjectvolební podporacs
dc.subjectvýslekdy.cs
dc.titleAnalýza výsledků regionálních a lokálních politických stran v komunálních volbách Plzeňského kraje (2014 - 2018)cs
dc.title.alternativeAnalysis of the results of regional and local political parties in the municipal elections in the Pilsen Region (2014 - 2018)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programGeografiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on the results of municipal elections in the Pilsen region in 2014 and 2018. The work is divided into theoretical and empirical part. In the theoretical part we can find the conditions for holding elections. When and who can vote and be elected. Here we also find methodological work, according to which the empirical part was developed. The empirical part consists of analyzes, which are illustred by tables, graphs and figures. Then the results are described in detail. The aim of this work is to analyze electoral support for regional and local political parties. To find out where in the greatest and the lowest electoral support for these parties and subjects. Then compare these results with electoral support for the nation-wide parties and coalitions of local/regional and nation-wide parties. Secong goal is to find out which socio-economic characteristics affect the electoral support for regional and local parties, nation-wide parties and coalitions of parties. Correlation analysis was used for this purpose. This analysis showed which variables are have had an effect on dependent variables and which have not. Finally the findings were evaluated using comparative analysis, and research questions and hypotheses were answered.en
dc.subject.translatedcoalitionen
dc.subject.translatedcoalitional partiesen
dc.subject.translatedelectionen
dc.subject.translatedelectoral geographyen
dc.subject.translatedelectoral supporten
dc.subject.translatedlocal political partiesen
dc.subject.translatedmunicipal electionen
dc.subject.translatedpilsen regionen
dc.subject.translatedpolitical partiesen
dc.subject.translatedregionen
dc.subject.translatedregional political partiesen
dc.subject.translatedresults.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Martin Pivonka.pdfPlný text práce11,17 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouci Pivonka,.pdfPosudek vedoucího práce123,14 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponent Pivonka_Martin_o.pdfPosudek oponenta práce208,04 kBAdobe PDFView/Open
Pivonka.pdfPrůběh obhajoby práce116,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.