Title: Diagnostika flebotrombozy pomocí zobrazovacích metod, přínos jednotlivých zobrazovacích metod
Other Titles: Diagnosis of phlebothrombosis using imaging methods, benefits of individual imaging methods
Authors: Peterková, Dominika
Advisor: Vondráková Alena, MUDr. Ph.D.
Referee: Heidenreich Filip, MUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44185
Keywords: flebotrombóza;žilní systém;zobrazovací metody;dopplerovská ultrasonografie;ct angiografie
Keywords in different language: phlebothrombosis;venous system;imaging methods;doppler ultrasound;ct angiography
Abstract: Tato bakalářská práce, zabývající se diagnostikou flebotrombózy, je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá anatomií žilního systému, dále samotnou flebotrombózou od příčin jejího vzniku až po léčbu, a v neposlední řadě také zobrazovacími metodami, které se při diagnostice tohoto onemocnění uplatňují. Praktická část se skládá z kvantitativního a také kvalitativního výzkumu, který obsahuje tři kazuistiky. U každé kazuistiky je přidána rozsáhlá obrazová dokumentace.
Abstract in different language: In this bachelor thesis we deal with the diagnosis of phlebothrombosis. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the anatomy of the venous system as well as phlebothrombosis itself, including the causes of its origin, treatment and imaging methods that are used in the diagnosis of this disease. The practical part consists of quantitative and qualitative research, which contains three case studies. Extensive visual documentation is added to each case report.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Peterkova_Dominika_RAS_BP.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
Peterkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce302,33 kBAdobe PDFView/Open
Peterkova_OP.pdfPosudek oponenta práce345,45 kBAdobe PDFView/Open
Peterkova.pdfPrůběh obhajoby práce353,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.