Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBršlicová Kateřina, Ing.
dc.contributor.authorWilhelmová, Adéla
dc.contributor.refereeBrož Pavel, MUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-24
dc.date.accessioned2021-06-25T12:33:12Z-
dc.date.available2020-6-1
dc.date.available2021-06-25T12:33:12Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-31
dc.identifier87200
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/44192
dc.description.abstractTato bakalářská práce na téma Preanalytické vlivy na výsledek laboratorního vyšetření, vliv hemolýzy séra na výsledky biochemických vyšetření se v první teoretické části zabývá preanalytickou fází samotného laboratorního vyšetření. Je zde popsáno, jakými možnými faktory může dojít k ovlivnění výsledku. Druhá část teoretické části je věnována nejčastěji způsobenou preanalytickou chybou, neboli hemolytickému séru. Toto sérum do jisté míry způsobuje pozitivní ovlivnění některých biochemických vyšetření. Praktická část je rozdělena na kvalitativní a kvantitativní výzkum. Veškerá data v praktické části jsou anonymní a jsou získána z Fakultní nemocnice v Plzni.cs
dc.format79 s. (89 058 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpreanalytická fázecs
dc.subjectovlivnitelné faktorycs
dc.subjectneovlivnitelné faktorycs
dc.subjecthemolýzacs
dc.subjecthemolytické sérumcs
dc.subjectbiochemiecs
dc.subjectlaboratorní vyšetřenícs
dc.titlePreanalytické vlivy na výsledek laboratorního vyšetření, vliv hemolýzy séra na výsledky biochemických vyšetřenícs
dc.title.alternativePreanalytical influences on the result of laboratory examination, influence of serum hemolysis on the results of the biochemical examinationsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis on the topic of preanalytical influences on the result of laboratory examination, the influence of serum hemolysis on the results of biochemical examinations deals in the first theoretical part with the preanalytical phase of the laboratory examination itself. It describes what possible factors can affect the result. The second part of the theoretical part is devoted to the most frequently caused preanalytical error, or hemolytic serum. To some extent, this serum adversely affects some biochemical tests. The practical part is divided into qualitative and quantitative research. All data in the practical part are anonymous and are obtained from the University Hospital in Pilsen.en
dc.subject.translatedpreanalytical phaseen
dc.subject.translatedmodifiable factorsen
dc.subject.translatednon-modifiable factorsen
dc.subject.translatedhemolysisen
dc.subject.translatedhemolytic serumen
dc.subject.translatedbiochemistryen
dc.subject.translatedlaboratory examinationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilhelmova_Adela_ZL_BP.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Wilhelmova_VP.pdfPosudek vedoucího práce318,99 kBAdobe PDFView/Open
Wilhelmova_OP.pdfPosudek oponenta práce332,93 kBAdobe PDFView/Open
Wilhelmova.pdfPrůběh obhajoby práce357,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.