Title: Endometrióza a subpopulace imunitních buněk
Other Titles: Endometriosis and subpopulation of immune cells
Authors: Pražáková, Kateřina
Advisor: Čedíková Miroslava, MUDr. Ph.D.
Referee: Havlíčková Zuzana, MUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44203
Keywords: endometrióza;diagnostické markery;patogeneze;imunitní systém;nk buňky
Keywords in different language: endometriosis;diagnostic markers;pathogenesis;immune system;nk cells
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem endometriózy. Jedná se o estrogen-dependentní, zánětlivé, systémové a chronické onemocnění, jehož charakteristickým znakem je přítomnost ektopicky uložených endometriálních žlázek a stromatu mimo dutinu děložní. Patofyziologie vzniku tohoto onemocnění je stále neznámá. Existuje však stále více důkazů o propojenosti endometriózy s přítomnými odchylkami místní a systémové imunitní odpovědi. Cílem této bakalářské práce bylo shromáždit vzorky mononukleárních lymfocytů od pacientek s endometriózou a zdravých dárkyň a provést základní charakteristiku souboru. Získané mononukleární lymfocyty byly zamrazeny a připraveny pro navazující analýzy. Parametry pacientek a zdravých kontrolních dárkyň byly vyhodnoceny a statisticky zpracovány.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic of endometriosis. It is an estrogen-dependent, inflammatory, systemic and chronic disease, characterized by the presence of ectopically deposited endometrial glands and stroma outside the uterine cavity. The pathophysiology of this disease is still unknown. However, there is growing evidence that endometriosis is associated with local and systemic immune response abnormalities. The aim of this bachelor thesis was to collect samples of mononuclear lymphocytes from patients with endometriosis and healthy donors and to perform the basic characteristics of the group. The obtained mononuclear lymphocytes were frozen and prepared for subsequent analyzes. The parameters of patients and donors would be evaluated and statistically processed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prazakova_Katerina_ZL_BP.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Prazakova_VP.pdfPosudek vedoucího práce336,29 kBAdobe PDFView/Open
Prazakova_OP.pdfPosudek oponenta práce355,78 kBAdobe PDFView/Open
Prazakova.pdfPrůběh obhajoby práce338,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.