Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSovová Alena, Mgr. Bc.
dc.contributor.authorŠtěpánová, Kateřina
dc.contributor.refereePokorný Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-25
dc.date.accessioned2021-06-28T22:11:06Z-
dc.date.available2020-6-1
dc.date.available2021-06-28T22:11:06Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-31
dc.identifier87184
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/44823
dc.description.abstractTato bakalářská práce s názvem "Akutní účinky radioterapie při ozáření prsu" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části zprvu popisujeme anatomii prsu, dále se zabýváme karcinomem prsu, jeho klinickými příznaky a diagnostikou. Poté popisujeme klasifikaci nádoru a léčbu karcinomu prsu. Nakonec se věnujeme radioterapii a jejím nežádoucím účinkům. Praktická část je vytvořena metodou kvantitativně-kvalitativního výzkumu, který se zabývá akutními nežádoucími účinky ozáření u pacientek, které absolvovaly radio-terapii pro karcinom prsu.cs
dc.format97 s. (17356 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkarcinom prsucs
dc.subjectradioterapiecs
dc.subjectakutní nežádoucí účinkycs
dc.titleAkutní účinky radioterapie při ozáření prsucs
dc.title.alternativeAcute Effects of Radiotherapy during the Breast Irradiationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis titled: "Acute Effects of Radiotherapy during the Radiation Therapy of Breast Cancer" is divided into the theoretical and the practical part. In the theoretical part is initially described the breast anatomy, breast cancer, its clinical symptoms, and diagnosis. The next chapter of the theoretical part is devoted to the tumour classification and the medical treatment of breast cancer. The last theoretical part is focused on radiotherapy and its side effects. The practical part is created by the method of quantitative-qualitative research, which deals with acute side effects of radiation in patients who have received radiotherapy against breast cancer.en
dc.subject.translatedbreast canceren
dc.subject.translatedradiation therapyen
dc.subject.translatedacute side effectsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepanova_Katerina_RAS_BP.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Stepanova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Stepanova_OP.pdfPosudek oponenta práce321,98 kBAdobe PDFView/Open
Stepanova.pdfPrůběh obhajoby práce353,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.