Title: Protetika dolní končetiny v dětském věku
Other Titles: Lower limb prosthetics in childhood
Authors: Matějková, Karolína
Advisor: Poková Petra, Mgr.
Referee: Černý Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45069
Keywords: protetika;amputace;dolní končetina;dětství
Keywords in different language: prosthetics;amputation;lower limb;childhood
Abstract: Práce se zabývá protetikou dolních končetin v dětském věku. V první části se práce zabývá teoretickými poznatky o ontogenezi dolní končetiny spolu s vývojovou kineziologií dolní končetiny a následně i různými typy amputace dolních končetin. Jsou popsány různé druhy vysokých amputací i amputací v oblasti nohy a specifika dětské protetiky. Praktická část sestává z kazuistiky nyní 17letého chlapce, který se narodil s několika vývojovými vadami - dysmelií všech končetin, absencí všech kostí bérce na pravé dolní končetiny, na levé dolní končetině absentuje malíček a prsteníček.
Abstract in different language: This thesis deals with prosthetics of lower limbs in childhood. The first theoretical part of the thesis describes ontogenesis of lower limbs, its developmental kinesiology and seve-ral types of high lower limb amputations and amputations of the foot, and specifics of pediat-ric prosthetics. In the practical part there is presented case report of nowadays 17 years old man who suf-fers from some serious congenital malformations - dysmelia of all limbs, absence of all shin bones on right lower limb and absence of little and ring fingers of left lower limb.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matejkova_Karolina_OPR_BP.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Matejkova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce299 kBAdobe PDFView/Open
Matejkova_posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce408,2 kBAdobe PDFView/Open
Matejkova.pdfPrůběh obhajoby práce402,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45069

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.