Title: Význam multioborové spolupráce u dítěte s handicapem v domácím prostředí
Other Titles: The role of multidisciplinary team for a child with disability at home environment
Authors: Bernasová, Nikola
Advisor: Svěcená Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Edlová Magdalena, Mgr. DiS.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45070
Keywords: multidisciplinární tým;dítě s postižením;handicap;pomoc
Keywords in different language: multidisciplinary team;child with a disability;handicap;assistance
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem "Význam multioborové spolupráce u dítěte s handicapem v domácím prostředí." Cílem práce bylo zjistit jak multidisciplinární spolu-práce odborníků ve zdravotnické a sociální oblasti ovlivňuje kvalitu života rodiny s postiženým dítětem. V teoretické části se práce zabývá teoretickými poznatky o multio-borové spolupráci, ergoterapeutickou intervencí v multidisciplinárním týmu a jednotlivými typy odborné pomoci. V praktické části je obsažena charakteristika sledovaného vzorku, metodika sběru dat a podrobný popis výsledků jednotlivých respondentů.
Abstract in different language: The main purpose of this thesis " The role of multidisciplinary team for a child with disability at home environment" is to find out how multidisciplinary cooperation of experts in the health and social sphere affects the quality of family life with a disabled child. In the theoretical part of this work the thesis explains deals with theoretical knowledge about multidisciplinary cooperation, occupational therapy intervention in a multidisciplinary team and individual types of professional assistance. The practical part is a research of observed objects, their characteristics, data collection methodology and a detailed description of the results of individual respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bernasova_Nikola_ERG_BP.pdfPlný text práce734,25 kBAdobe PDFView/Open
Bernasova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce360,88 kBAdobe PDFView/Open
Bernasova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce315,35 kBAdobe PDFView/Open
Bernasova.pdfPrůběh obhajoby práce357,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.