Title: Využití komunikačních technologií u sluchově postižených.
Other Titles: The use of communication technologies for hearing impaired individuals.
Authors: Gruberová, Kristýna
Advisor: Blahovcová Olga, Mgr.
Referee: Svěcená Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45071
Keywords: sluchové postižení;komunikace.
Keywords in different language: hearing impaired;communication.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sluchového postižení a jejím komunikačním technologiím. Teoretická část je zaměřena na sluchové postižení, jeho typy, stupně postižení, doby vzniku, kompenzačními pomůcky, na komunikaci osob se sluchovým postižením a v neposlední řadě na tlumočnických službách. V praktické části mé bakalářské práce byl použit kvantitativní výzkum, pomocí dotazníku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issue of hearing impairment and hearing communication technologies. The theoretical part is focused on hearing impairments, its types, degrees of disability, time of origin, compensatory aids, communication of people with hearing impairment, and, last but not least, interpreting services. In the practical part of my bachelor thesis, quantitative research was used, using a questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gruberova_Kristyna_ERG_BP.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
GRUBEROVA - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce468,52 kBAdobe PDFView/Open
Gruberova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce293,58 kBAdobe PDFView/Open
Gruberova.pdfPrůběh obhajoby práce356,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45071

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.