Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSmolík, Luboš
dc.contributor.authorZolotarev, Igor
dc.contributor.authorPolach, Pavel
dc.contributor.authorRadolf, Vojtěch
dc.contributor.authorRendl, Jan
dc.date.accessioned2021-09-13T10:00:10Z-
dc.date.available2021-09-13T10:00:10Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSMOLÍK, L., POLACH, P., RENDL, J. Sub-synchronous vibrations of a rotor supported on poorly lubricated journal bearings. In: Zolotarev, I., Radolf, V. Engineering Mechanics 2019. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2019. s. 339-342. ISBN 978-80-87012-71-0, ISSN 1805-8248.cs
dc.identifier.isbn978-80-87012-71-0
dc.identifier.issn1805-8248
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/45145
dc.description.abstractTento příspěvek je zaměřen na modelování a vyšetřování subsynchronních vibrací rotoru podepřeného nedostatečně mazanými kluznými ložisky. Otvory pro přívod mazacího oleje jsou vyvrtány ve spodní polovině použitých ložisek. Je ukázáno, že nedostatečný přívod maziva těmito otvory může vést ke vzniku stabilních vibrací na frekvenci kolem 0,9 násobku otáček rotoru. Vyšetřovaná soustava je modelována s využitím teorie dynamiky vázaných mechanických soustav. Síly působící v kluzných ložiskách jsou stanoveny na základě numerického řešení Reynoldsovy rovnice.cs
dc.format4 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherÚstav termomechaniky AV ČR, v. v. i.cs
dc.relation.ispartofseriesEngineering Mechanics 2019en
dc.rights© Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.cs
dc.subjectrotordynamikacs
dc.subjectkluzná ložiskacs
dc.subjectsubsynchronní vibrace, nedostatečné mazánícs
dc.titleSub-synchronous vibrations of a rotor supported on poorly lubricated journal bearingsen
dc.title.alternativeSubsynchronní vibrace rotoru podepřeného nedostatečně mazanými kluznými ložiskycs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis paper aims to the modelling and investigation of sub-synchronous vibrations of a rotor supported on poorly lubricated journal bearings. Bores for an oil supply are located in the lower halves of bearing shells. It is shown that the poor lubrication of the described bearings may lead to an occurrence of stable vibrations at the frequency ca. 0.9 to the rotor speed. Simulations are performed using a multi-body approach for modelling rotating systems. Forces acting in journal bearings are evaluated employing a massconserving finite element solution of the Reynolds equation.en
dc.subject.translatedrotor dynamicsen
dc.subject.translatedjournal bearingsen
dc.subject.translatedsub-synchronous vibrationsen
dc.subject.translatedpoor lubricationen
dc.identifier.doi10.21495/71-0-339
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number613255300079
dc.identifier.obd43926494
dc.project.IDGA17-15915S/Nelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém filmu s důrazem na lokální jevycs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
079_Smolik_080.pdf327,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD