Title: Chování žáků základní školy při řešení úloh s robotickou stavebnicí
Other Titles: Behaving of Primary School Pupils during Solving the Tasks with a Robotic Kit
Authors: Baťko, Jan
Frank, Filip
Rohlíková, Lucie
Citation: BAŤKO, J. FRANK, F. ROHLÍKOVÁ, L. Chování žáků základní školy při řešení úloh s robotickou stavebnicí. Journal of Technology and Information Education, 2021, roč. 13, č. 1, s. 41-63. ISSN: 1803-537X
Issue Date: 2021
Publisher: Palacký University Olomouc
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/46569
ISSN: 1803-537X
Keywords: robotika;robotická stavebnice;základní škola;algoritmizace;programování;LEGO Mindstorms EV3
Keywords in different language: robotics;robotic kit;primary school;algorithms;programming;LEGO Mindstorms EV3
Abstract: Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jak si žáci základní školy počínají při řešení úloh ze školní robotiky, které zahrnují prvky abstrakce a jejichž obtížnost v průběhu řešení stoupá. Vytvořena byla specifická sada patnácti testovacích úloh zaměřených na pohyb pojízdného robota v prostoru. Testování bylo provedeno ve dvou třídách žáků 6. ročníku základní školy. V příspěvku je prezentována pouze část výsledků získaných přímým pozorováním a analýzou videozáznamů. Je zde popsán proces adaptace žáků na práci v programovacím prostředí LEGO Mindstorms EV3 bez předchozích znalostí programování včetně genderových rozdílů a nejčastějších chyb.
Abstract in different language: The aim of our research was to find out how primary school pupils behave during solving the tasks in educational robotics. These tasks include the elements of abstraction which difficulty during the solving increases. A specific set of fifteen tasks, focused on the movement of a mobile robot in space, was created. The testing was done in two classes in the sixth year of primary school. In this article there is only a part of the results gained with direct observation and analysis of video records presented. The process of pupil adaptation on working in programming environment LEGO Mindstorms EV3 without prior knowledge of programming including gender differences and the most frequent mistakes is described here.
Rights: © CC BY-NC-ND
Appears in Collections:Články / Articles (KVD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Batko_Frank_Rohlikova_JTIE_2021.pdf1,57 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD