Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVančát, Jaroslav
dc.date.accessioned2022-03-14T11:00:26Z-
dc.date.available2022-03-14T11:00:26Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationVANČÁT, J. Strukturní pojetí sémiotického modelu jako základ porozumění účinkům obrazového znaku. Výtvarná výchova, 2020, roč. 60, č. 3-4, s. 6-29. ISSN: 1210-3691cs
dc.identifier.issn1210-3691
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47158
dc.description.abstractPři vnímání výtvarné tvorby máme zato, že to, co na obrazech vidíme, se nám zjevuje samovolně a bezprostředně. Když však rozlišujeme realistická díla od abstraktních, nebo u některých obrazů hovoříme také o jejich magických, mýtických, expresivních či symbolických účincích, nebo se v poslední době též učíme porozumět obsahu obrazů postmoderny, nejsou tato rozlišení přímým důsledkem vidění, ani výsledkem pouze psychického postoje. Jsou důsledkem uplatnění odlišných sémiotických modelů, s nimiž (v nichž) mimovědomě k obrazům přistupujeme. V mnoha případech navíc sémiotický model, v němž jejich obsah interpretujeme, ani nemusí být identický se sémiotickým modelem, v němž byly obrazy vytvořeny. Množství a rozdílnosti těchto modelů jak při samotné tvorbě děl, tak i při jejich interpretaci, jsou základním důvodem, proč neexistuje jeden jednotný způsob vnímání obrazu. V následujícím příspěvku se pokusíme specifiku těchto sémiotických modelů odhalit a systematizovat je v jejich vzájemných souvislostech, coby výsledek historického vývoje jejich vnitřních vztahů.cs
dc.format24 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs
dc.relation.ispartofseriesVýtvarná výchovacs
dc.rights© autořics
dc.subjectsémiotikacs
dc.subjectuměnícs
dc.subjectinterpretacecs
dc.titleStrukturní pojetí sémiotického modelu jako základ porozumění účinkům obrazového znakucs
dc.title.alternativeStructural conception of the semiotic model as a basis for understanding the effects of a figurative signen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedPerceiving artistic creation, we believe that what we see in the paintings appears to us spontaneously and immediately. However, when we distin - guish between realistic and abstract works, or for some paintings we also talk about their magical, symbolic or mythical effects, or we have recently learned to understand the content of postmodern images, these distinctions are not a direct consequence of vision or psychological attitude alone. They are the result of the application of different semiotic models, with which we unconsciously approach images. In many cases, moreover, the semiotic model in which we interpret their content may not even be identical to the semiotic model in which the images were created. The number and diversity of these models, both in the creation of works and in their interpretation, is the basic reason why there is no single way of perceiving the image. In the following paper, we will try to reveal the specifics of these semiotic models and systematize them in their interrelationships, as a result of the historical development of their internal relationshipsen
dc.subject.translatedsemioticen
dc.subject.translatedarten
dc.subject.translatedinterpretationen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43935075
Appears in Collections:Články / Articles (KVK)
Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vytvarna-vychova-c3_4_2020-7-30.pdf312,2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD