Title: Finanční gramotnost v České republice
Other Titles: Financial literacy in the Czech Republic
Authors: Janouškovcová, Michaela
Advisor: Šturcová Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48547
Keywords: empirické šetření;finanční gramotnost;peníze;osobní rozpočet;investování;spoření
Keywords in different language: empirical research;financial literacy;money;personal budget;investing;savings
Abstract: Tato diplomová práce cílí na problematiku finanční gramotnosti v České republice. V rámci teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti financí, jakou jsou například peníze, inflace atd. Součástí první sekce je taktéž představení různých možností hospodaření s finančními prostředky, a to od spoření až po investování. Nedílnou součástí je i charakterizování finančních produktů jako je běžný či spořící účet, hypoteční úvěr, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění apod. Předložená práce pomocí metody komparace porovnává finanční gramotnost v České republice a v zahraničí. Konkrétně se jedná o Rakousko a Polsko. Praktická část je zaměřená na vyhodnocení vlastního empirického šetření pomocí metody analýzy. Výsledky dotazníkového šetření jsou shrnuty v závěru diplomové práce.
Abstract in different language: This diploma thesis aims at the issue of financial literacy in the Czech Republic. The theoretical part defines the basic concepts of finance, such as money, inflation, etc. Part of the first section is also a presentation of various options for managing financial resources, from saving to investing. An integral part is also the characterization of financial products such as current or savings accounts, mortgage loans, supplementary pension savings, life insurance, etc. The presented work using the method of comparison compares financial literacy in the Czech Republic and abroad. Specifically, these are Austria and Poland. The practical part is focused on the evaluation of own empirical research using the method of analysis. The results of the questionnaire survey are summarized in the conclusion of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JanouskovcovaDP.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
DP_Janouskovcova_OP.pdfPosudek oponenta práce125,9 kBAdobe PDFView/Open
DP_Janouskovcova_VP.pdfPosudek vedoucího práce231,06 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.