Název: Sakrální prostory českokrumlovského hradu
Další názvy: Sacral Space of Český Krumlov Castle
Autoři: Gersdorfová, Zlata
Citace zdrojového dokumentu: Castellologica bohemica 17. 2017, č. 17, s. 71–97.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50418
ISSN: 1211-6831
Klíčová slova: Český Krumlov;palác;sakrální prostor;kaple
Klíčová slova v dalším jazyce: Český Krumlov;palace;sacral space;chapel
Abstrakt v dalším jazyce: The paper focuses on sacral space of Český Krumlov Castle from the time of its foundation to the outbreak of the Hussite Wars. Sacral space is not only defined as consecrated premises, but also as place sacred by its commission and purpose. Two known castle chapels are discussed as well as other premises such as the so called Romanesque chamber. The paper focuses on both style analysis and dating of the castle‘s sacral space origin.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Ročník 17 (2017)
Ročník 17 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Gersdorfová.pdfPlný text12,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/50418

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.