Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPolach, Pavel
dc.contributor.authorKulas, Jan
dc.contributor.authorLexa, Josef
dc.contributor.editorPolach, Pavel
dc.contributor.editorFrank Netrvalová, Marie
dc.contributor.editorChalupská, Martina
dc.date.accessioned2022-12-08T08:48:15Z
dc.date.available2022-12-08T08:48:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationŽivotnost komponent energetických zařízení. Sborník ze 17. konference: 18. – 20. října 2022. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 41-46.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-1109-2
dc.identifier.urihttps://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2022/11/sbornik-srni_2022.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50573
dc.description.abstractČeská republika se vzhledem k přijetí tzv. Pařížské dohody o změně klimatu zavázala snížit emise skleníkových plynů (především oxidu uhličitého) do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990. Jednou z možností snížení emisí v dopravním sektoru je využití vodíku jako paliva pro dopravní prostředky. Pro toto využití vodíku je nutné vystavět síť stacionárních plnicích vodíkových stanic, jejichž výstavba je ale časově náročná, finančně nákladná a v současné době se vyplatí pouze v určitých lokalitách. Z těchto důvodů probíhá vývoj prototypu polního zařízení na rozvoz a výdej vodíku, mobilní plnicí vodíkové stanice, která bude významným doplňkem stacionárních stanic a umožní urychlení rozvoje nízkoemisní mobility. V příspěvku jsou shrnuty základní parametry prototypu mobilní stanice a legislativní a technické požadavky, které musí splňovat.cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectmobilní stanicecs
dc.subjectprototypcs
dc.subjectvodíkcs
dc.titleVývoj mobilní plnicí vodíkové stanicecs
dc.title.alternativeThe development of a mobile hydrogen filling stationen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedDue to the adoption of the so-called Paris Agreement on climate change, the Czech Republic has committed to reducing greenhouse gas emissions (mainly carbon dioxide) by 55 % until 2030 compared to 1990. One of the options for reducing emissions in the transport sector is using hydrogen as a fuel for transport vehicles. For this use of hydrogen, it is necessary to build a network of stationary hydrogen filling stations. Still, construction is time-consuming, financially expensive, and only worthwhile in specific locations. For these reasons, developing a prototype field device for the distribution and dispensing of hydrogen, a mobile hydrogen filling station, is underway, which will be an essential addition to stationary stations and will enable the development of low-emission mobility to be accelerated. The paper summarizes the basic parameters of the mobile station prototype and the legislative and technical requirements that must be fulfilled.en
dc.subject.translatedmobile stationen
dc.subject.translatedprototypeen
dc.subject.translatedhydrogenen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Životnost komponent energetických zařízení 2022
Životnost komponent energetických zařízení 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-srni_2022-85-90.pdfPlný text360,29 kBAdobe PDFView/Open
uvodni strany.pdfPlný text3,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.