Title: Ověření možnosti získání dvou nezávislých určení polohy \nl z jednoho měření GNSS aparaturou
Other Titles: Verification of the possibility of obtaining two independent positioning from a single GNSS measurement
Authors: Hejdová, Jana
Advisor: Jedlička, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5071
Keywords: GNSS;GPS;GLONASS;oddělené zpracování;Topcon Tools;Pinnacle
Keywords in different language: GNSS;GPS;GLONASS;separate processing;Topcon Tools;Pinnacle
Abstract: Cílem práce je ověřit metodu, pomocí které lze z jednoho GNSS měření získat dva nezávislé výsledky. V teoretické části jsou popsány globální navigační družicové systémy, GNSS metody používané v geodézii a faktory, které ovlivňují GNSS měření. Praktická část popisuje metodu, která je založena na odděleném zpracování GPS a GLONASS satelitů. Z výsledků plyne použitelnost této metody.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to verify the method of getting two independent results in one GNSS measurement. The theoretic part of the work discusses the global navigation satellite systems, GNSS methods used in geodetics and influencing factors of GNSS measurement. Practical part discusses the method, which is based on separate processing of GPS and GLONASS satellites. The result proves the method to be applicable.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hejdova.pdfPlný text práce384,35 kBAdobe PDFView/Open
PV-Hejdova.pdfPosudek vedoucího práce106,71 kBAdobe PDFView/Open
P_hejdova.pdfPrůběh obhajoby práce32,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5071

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.