Title: Analýza pohybu rotorů šroubového kompresoru
Other Titles: Analysis of screw compressor rotor's motion
Authors: Kašpar, Jaromír
Advisor: Švígler, Jaromír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5100
Keywords: šroubový kompresor;dotyk ploch;záběrová křivka;trajektorie dotykového bodu;tlakové pole;teplotní pole
Keywords in different language: screw compressor;surfaces of screw rotor;trajectory of contact point;stroke curve;pressure field;temperature field
Abstract: Práce popisuje způsob tvorby přidružených šroubových ploch a určení jejich kontaktu s aplikací na šroubové kompresory. Zabývá se otázkou stanovení ekvivalentní náhrady tlakového pole pomocí síly a momentu. Poznatků bylo využito k určení deformace skříně kompresoru a ložisek. V práci je popsán algoritmus pro hledání dotykového bodu šroubových ploch, které jsou v důsledku provozních podmínek v mimoběžné poloze. Algoritmus založený na geometrickém a kinematickém principu je aplikován při stanovování trajektorie dotykového bodu po zubních plochách šroubových rotorů a určování záběrové křivky.
Abstract in different language: The diploma thesis begins with description of surfaces of screw rotor. Next part deals with determination of force effects acting at rotors of screw compressor. This knowledge is further used for computing of deformation of screw compressor's housing and bearings. Algorithm used for finding of contact point is describe in the next part and is based on geometric and kinematic principles. This algorithm is used at the end for computing trajectory of contact point on screw surfaces and computing of stroke curves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_2.pdfPlný text práce5,52 MBAdobe PDFView/Open
Kaspar_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce424,22 kBAdobe PDFView/Open
Kaspar_oponent.pdfPosudek oponenta práce510,37 kBAdobe PDFView/Open
Kaspar_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce161,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.