Title: Metoda: Atomová absorpční spektrometrie
Authors: Sýkorová, Aneta
Citation: VLAS, Tomáš ed.; CIBULKA, Roman ed. STUDENTSKÁ KONFERENCE 2022: Sborník studentských příspěvků. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 64-65.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/51096
ISBN: 978-80-261-1139-9
Keywords: atomová absorpční spektrometrie;elementární analýza;Lambert-Beerův zákon
Keywords in different language: atomic absorption spectrometry;elementary analysis;Lambert-Beer law
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:STUDENTSKÁ KONFERENCE 2022: Sborník studentských příspěvků
STUDENTSKÁ KONFERENCE 2022: Sborník studentských příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Studentska_konference_ZL_ZCU-uvod.pdfPlný text1,04 MBAdobe PDFView/Open
Studentska_konference_ZL_ZCU-66-67.pdfPlný text800,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.