Title: Moderní trendy a techniky v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí
Authors: Beneš, Petr
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
URI: http://hdl.handle.net/11025/51270
Keywords: nedestruktivní testování;metoda vířivých proudů;experiment;digitální radiografie;počítačová tomografie;metoda EMAT;Metoda magnetické paměti;řízená vlna
Keywords in different language: non-destructive testing;eddy current method;experiment;digital radiography;computed tomography;Electromagnetic Acoustic Transducers;Metal Magnetic Memory Method;Guided Wave
Abstract: Hlavním cílem této habilitační práce je představit některé možnosti technik nedestruktivního testování materiálů a to především z hlediska těch technik, které lze označit v současnosti za techniky progresivní, či u kterých lze předpokládat v následujících dekádách jejich masivnější rozvoj. Mezi tyto techniky lze zařadit takové metody, které umožní, nebo již umožňují testovat moderní materiály a konstrukce a které svou povahou, ať již fyzikální či fázově- strukturní, není možné testovat současnými tradičními technikami NDT. Předkládaná práce si nedává za cíl být prací striktně vědeckou, ale za jejím vznikem stojí snaha o systematické propojení rešeršní činnosti s praktickými aplikacemi, které autor této práce prováděl pomocí některých metod, které lze dosud zařadit mezi tzv. nekonvenční techniky NDT. Některé pasáže této práce mají za cíl sjednotit terminologii a opravit některé obecně zažité nepřesnosti či zažité omyly, se kterými se autor často v rámci své odborné a pedagogické praxi setkává. Za autorovou motivací pro zařazení některých témat také stojí relativně dlouholetá zkušenost s výukou předmětů zaměřených nejen na oblast nedestruktivního testování, ale také na problematiku mechanického zkušebnictví, kdy pro některé aplikované zkušební metody nejsou k dispozici ucelené informace týkající se jejich fyzikální podstaty. Některé v práci zařazené kapitoly byly vypracovány v rámci kvalifikačních prací, přičemž k nim byly přidány další vysvětlující informace a poznatky.
Appears in Collections:Habilitační práce / Habilitation Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr_Beneš_HP_FST.pdfPlný text7,64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.