Title: Energetické centrum kompetence: vybrané výsledky druhé fáze řešení projektu
Other Titles: Energy production competence centre: selected results of the second stage of the project solving
Authors: Polach, Pavel
Černý, Václav
Václavík, Jaroslav
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 91-96.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51370
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: projekt Centra kompetence Technologické agentury České republiky „Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky“;projekt;výsledky
Keywords in different language: Competence Centre Project of Technology Agency of the Czech Republic “Centre of research and experimental development of reliable energy production”;project;results
Abstract: V příspěvku jsou stručně uvedeny vybrané výsledky řešení projektu Centra kompetence „Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky“ dosažené v roce 2016. Řešení projektu bylo zahájeno v roce 2012, od roku 2016 pokračuje řešení projektu podle jeho aktualizované verze. Řešení projektu bude zakončeno v roce 2019. Hlavním cílem projektu je dlouhodobé zajištění bezpečných, spolehlivých a ekonomicky dostupných klasických tepelných a jaderných zdrojů elektrické energie.
Abstract in different language: The paper presents in brief selected results of the Competence Centre Project “Centre of research and experimental development of reliable energy production” achieved in 2016. The project solving started in 2012, since 2016 the project has been solved according to its actualised version. Project solution will finish at the end of 2019. The project main aim is a long-time provision of safe, reliable and economically feasible nuclear and conventional thermal sources of electric power.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-137-142.pdfPlný text617,74 kBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.