Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKadlec, Radim
dc.contributor.authorDědková, Jarmila
dc.contributor.authorSteinbauer, Miloslav
dc.contributor.editorPihera, Josef
dc.contributor.editorSteiner, František
dc.date.accessioned2012-10-08T12:20:26Z
dc.date.available2012-10-08T12:20:26Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationElectroscope. 2008, Konference EDS 2008.cs
dc.identifier.citationEDS '08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno, VUT v Brně, 2008.cs
dc.identifier.isbn978-80-214-3717-3
dc.identifier.issn1802-4564
dc.identifier.urihttp://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2008/EDS_2008/kadlec.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/520
dc.description.abstractV článku je prezentována problematika numerického modelování vln proudu a napětí na přenosovém vedení, které je zakončeno zátěží nelineárního charakteru. Časoprostorové rozložení napěťové a proudové vlny je výsledkem numerické analýzy; je uvažováno pouze lineární jednovodičové vedení. Jako nástroj pro tuto analýzu byla použita jednoduchá a dobře známá metoda konečných diferencí. Princip navrženého algoritmu spočívá ve vhodné aproximaci časových a prostorových derivací ve výchozím diferenciálním matematickém popisu. Algoritmus byl naprogramován v jazyku Matlab. Výsledky jsou demonstrovány na ilustrativních příkladech a potvrzují použitelnost a korektnost navrženého algoritmu, který nabízí možnost získat informace důležité například při návrhu nových typů vedení.cs
dc.format4 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnickács
dc.relation.ispartofseriesElectroscopecs
dc.rightsCopyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.en
dc.subjectnumerické modelovánícs
dc.subjectproudové vlnycs
dc.subjectnapěťové vlnycs
dc.subjectlineární jednovodičové vedenícs
dc.titleComparison of Simulation of a linear transmission line with the nonlinear loaden
dc.typečlánekcs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typearticleen
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper deals with the numerical modeling of voltage and current waveforms on transmission lines with nonlinear loads. It will be considered the linear transmission line only. The propagation of the voltage and current waveforms is solved numerically in the time domain. The new numerical approach based on the Finite Difference method in Time Domain (FDTD) was used and the new algorithm was programmed in Matlab language. There are presented illustrative examples. The results obtained using described simulation demonstrate applicability and suitability of the proposed method and can give as important information for a design of new MTL.en
dc.subject.translatednumeric modellingen
dc.subject.translatedcurrent waveformsen
dc.subject.translatedvoltage waveformsen
dc.subject.translatedlinear transmission lineen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:2008
Konference EDS 2008 (2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kadlec.pdf678,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.