Title: Rozdíly v senzitivitě a specifikace histochemických barvení určených k identifikaci mikroorganismu Helicobacter pylori v biopsii sliznice žaludku.
Other Titles: Differences in sensitivity and specifications of histochemical stains designed to identify the microorganism Helicobacter pylori in a biopsy of the gastric mucosa.
Authors: Brumovská, Barbora
Advisor: Ondič Ondrej, MUDr. Ph.D.
Referee: Čedíková Miroslava, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53494
Keywords: helicobacter pylori;žaludek;gastritida;histochemie;barvení dle giemsy;impregnační metoda warthin-starry
Keywords in different language: helicobacter pylori;stomach;gastritis;histochemistry;giemsa stain;impregnation method warthin-starry
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje průkazu infekce sliznice žaludku mikroorganismem Helicobacter pylori za pomoci histochemických barvení. Jedná se o metodu barvení dle Giemsy a stříbřící metodu Warthin-Starry. Metoda impregnace dle Warthin-Starryho byla prokázána jako senzitivnější metoda k průkazu Helicobacter pylori.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the demonstration of gastric Helicobacter pylori infection by using two different histological stains namely the Giemsa staining method and the Warthin-Starry silvering method. The Warthin-Starry impregnation method has been shown to be a more sensitive method for detecting Helicobacter pylori in the gastric mucosa.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brumovska_Barbora_ZL_BP.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Brumovska_VP.pdfPosudek vedoucího práce320,54 kBAdobe PDFView/Open
Brumovska_OP.pdfPosudek oponenta práce324,88 kBAdobe PDFView/Open
Brumovska.pdfPrůběh obhajoby práce371,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.