Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlubíčková Natálie, MUDr. et Bc.
dc.contributor.authorUrbánková, Kateřina
dc.contributor.refereeStraková Peteříková Andrea, MUDr.
dc.date.accepted2023-6-21
dc.date.accessioned2023-08-02T10:44:55Z-
dc.date.available2022-6-16
dc.date.available2023-08-02T10:44:55Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-3-31
dc.identifier94240
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53497-
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou vyšetření děložního čípku pomocí cytologických a histopatologických metod. V teoretické části je popisována děloha, konkrétně její anatomická a histologická stavba a také její fyziologie a mikroflóra. Další kapitoly se věnují onemocněním vagíny, cervixu a endometria. Je zde také zmíněn cervikální gynekologický screening, cytologická klasifikace Bethesda a cytologické metody vyšetření a jedna kapitola je věnována imunohistochemii. V praktické části jsou zpracována data obsahující údaje o počtech cytologických a histologických vyšetření za měsíc únor v letech 2020-2022. Hlavním cílem bylo objasnit korelaci mezi cytologickými a histopatologickými metodami při vyšetření děložního čípku. Z dostupných dat vyplývá, že tyto metody jsou velmi úzce provázané a pro správnou diagnózu je zapotřebí použít nejdříve cytologické vyšetření jako plošný screening a v případě podezření na onemocnění použít histopatologické vyšetření pro upřesnění nálezu.cs
dc.format81 s. (117 763)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectcytologické vyšetření děložního čípkucs
dc.subjectklasifikace bethesdacs
dc.subjectscreeningcs
dc.subjectcytologiecs
dc.subjecthistopatologiecs
dc.titleCytologické vyšetření děložního čípku a jeho korelace s histopatologickým nálezemcs
dc.title.alternativeCytological examination of the cervix and its correlation with histopathological findingsen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programLaboratorní diagnostika ve zdravotnictví
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis covers the problem of cervical examination by cytological and histopathological methods. The theoretical part describes the uterus, specifically its anatomical and histological structure, as well as its physiology and microflora. The next chapters deal with diseases of the vagina, cervix and endometrium. Cervical screening and the Bethesda cytological classification, cytological methods of examination are also mentioned, and a chapter on histochemistry is included. In the practical part, data containing the numbers of cytological and histological examinations for the month of February 2020- 2022 are presented. The main aim was to clarify the correlation between cytological and histopathological methods in cervical examination. The available data show that these methods are very closely interrelated and for a correct diagnosis, cytological examination should be used first as a panel screening and in case of suspected disease, histopathological examination should be used to refine the findings.en
dc.subject.translatedcervical cytologyen
dc.subject.translatedbethesda classificationen
dc.subject.translatedscreeningen
dc.subject.translatedcytologyen
dc.subject.translatedhistopathologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbankova_Katerina_ZL_BP.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Urbankova_VP.pdfPosudek vedoucího práce361,54 kBAdobe PDFView/Open
Urbankova_OP.pdfPosudek oponenta práce517,67 kBAdobe PDFView/Open
Urbankova.pdfPrůběh obhajoby práce385,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.