Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHonzíková Kamila, Ing. Bc.
dc.contributor.authorPeikert, Taťána
dc.contributor.refereeTupý Radek, MUDr., Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2023-6-20
dc.date.accessioned2023-08-02T10:44:55Z-
dc.date.available2022-6-16
dc.date.available2023-08-02T10:44:55Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-3-31
dc.identifier94261
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53500-
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je Zobrazení kolenního kloubu na magnetické rezonanci. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce sestává ze tří stěžejních kapitol a pojednává zejména o anatomii a patologických jevech kolenního kloubu a o magnetické rezonanci. Praktická část práce je rozdělena do dvou částí a těmi jsou kvantitativní forma sběru dat ze zdravotnické dokumentace a jejich následná analýza a kvalitativní forma kazuistik jednotlivých pacientů.cs
dc.format76 s. (94878 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectkolenní kloubcs
dc.subjectmagnetická rezonancecs
dc.titleZobrazení kolenního kloubu na magnetické rezonancics
dc.title.alternativeMagnetic resonance imaging of the knee jointen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictví
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe topic of this bachelor thesis is Magnetic resonance imaging of the knee joint. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis consists of three main chapter and deals with the anatomy and pathology of the knee joint and the magnetic resonance imaging. The practical part of the thesis contains two parts, which are the quantitative form of data collection from the medical documentation and their subsequent analysis and the qualitative form of case reports of individual patients.en
dc.subject.translatedknee jointen
dc.subject.translatedmagnetic resonanceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Peikert_Tatana_RAS_BP.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFView/Open
Peikert_VP.pdfPosudek vedoucího práce357,43 kBAdobe PDFView/Open
Peikert_OP.pdfPosudek oponenta práce325,95 kBAdobe PDFView/Open
Peikert.pdfPrůběh obhajoby práce366,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.