Title: Zobrazení tumorózních procesů na nukleární medicíně
Authors: Martynková, Lenka
Advisor: Sovová Alena, Mgr. Bc.
Referee: Malán Alexander, MUDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53503
Keywords: zobrazovací metody;nádory;spect;pet/ct;pet/mri
Keywords in different language: imaging methods;tumors;spect;pet/ct;pet/mri
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem Zobrazování tumorózních procesů na oddělení nukleární medicíny a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je obsažen popis nukleární medicíny a její přístrojové techniky. Dále jsou zmíněna radiofarmaka, stručný popis nádorů a poslední nejrozsáhlejší kapitola se věnuje metodám používaných na oddělení nukleární medicíny. Praktická část je složena kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumu ve formě statistiky a kazuistik.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on Imaging methods used in nuclear medicine for viewing oncological disieases and is divided into two parts. The theoretical part includes describtion of nuklear medicine and its viewing devices. Morover this part consists of radiopharmaceuticals, introduction to tumors and the last and longest chapter is dedicated to viewing methods used in nuclear medicine. The practical part of the thesis consists of a combination composed by quantitative and qualitative research in the form of statistics and case studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martynkova_Lenka_RAS_BP.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Martynkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce328,21 kBAdobe PDFView/Open
Martynkova_OP.pdfPosudek oponenta práce328,15 kBAdobe PDFView/Open
Martynkova.pdfPrůběh obhajoby práce383,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53503

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.