Title: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Veterinární klinika
Other Titles: Proposal object and processing project documentation Veterinary Clinic
Authors: Kriegerová, Antonie
Advisor: Vejvara, Luděk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5352
Keywords: Veterinární klinika;POROTHERM;železobetonový monolitický skelet;stropní konstrukce;ordinace;projekt pro stavební povolení
Keywords in different language: Veterinary Clinic;POROTHERM;reinforced concrete skeleton;ceiling construction;exam;project for building permit
Abstract: Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci zpracovanou ve stupni pro stavební povolení. Jedná se o dvoupodlažní budovu Veterinární kliniky pro malá zvířata. Obsahem této práce je dispoziční řešení Veterinární kliniky a statické posouzení základních konstrukčních prvků. Budova je navržena ze zděného sytému POROTHERM. Monolitickou skeletovou část tvoří pouze vstupní hala budovy. Tento typ veterinárních klinik se běžně již staví ve Spojených státech amerických. Tato by byla jednou z prvních v České republice. Podkladem byla studie několika veterinárních klinik např. California Veterinary Specialists in Carlsbad; Town and Country Veterinary Hospital, Warren, Ohio; Ballston Spa Veterinary Clinic, Ballston Spa, N.Y.; Rolling Hills Pet Hospital, Chula Vista, Calif.. Výkresová část byla vytvořena v programu AutoCAD 2012. Všechny výpočty a posouzení jsou v souladu s platnými normami.
Abstract in different language: Bachelor theses includes design documents prepared for the building permit. This is a two-storey Veterinary clinic building for small animals. The content of this work is to layout Veterinary clinic and static assessment of the basic constructional components. The building is designed of POROTHERM brick system. Only part of the entrance hall of the building is from monolithic skeleton. This type of veterinary clinic are already buitl in the United States of America. This is one of the first in the Czech Republic. A study of several veterinary clinics such as the California VeterinarySpecialists in Carlsbad, Town and Country Veterinary Hospital, Warren, Ohio;Ballston Spa Veterinary Clinic, Ballston Spa, NY; Rolling Hills Pet Hospital, ChulaVista, California, were backround for this theses. The part of drawing was created in AutoCAD 2012th All calculations and assessments are in according to applicable standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kriegerova - 2012.pdfPlný text práce10,48 MBAdobe PDFView/Open
Kriegerova_vedouci0.pdfPosudek vedoucího práce509,63 kBAdobe PDFView/Open
Kriegerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce535,41 kBAdobe PDFView/Open
kriegerova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce143,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.