Title: Dům s možností pohybu pro tělesně postižené, ze systému Porotherm s řešením tepelných ztrát
Other Titles: House for persons with reduced mobility, made from Porotherm with solution for heat loss
Authors: Řeháková, Kristýna
Advisor: Kesl, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5365
Keywords: rodinný dům;návrh;průběh teplot;posouzení;osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Keywords in different language: house;design;temperature waveform;assessment;persons with reduced mobility
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu rodinného domu Apollon. Zabývá se objektem SO 003-Rodinný dům. Cílem této práce je návrh rodinného domu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, statické posouzení hlavních prvků nosné konstrukce a řešení tepelných ztrát. Statické posouzení bylo provedeno v programu fine 10 EC 3, EC6. Grafické zpracování bylo provedeno v programech AutoCAD 2011 a ArchiCAD 13. V závěru práce bylo provedeno porovnání průběhu teplot použitých detailů v návrhu objektu s alternativními detaily. Na řešení průběhu teplot v detailech byl použit program AREA 2009.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with elaboration of the building permit project documentation for the Apollon family house. It deals with the object of SO 003-Family House. The aim of this thesis is to design a house for persons with reduced mobility, and to perform reliability assessment of main components of the building bearing structure and to find a solution for heat loss. The reliability assessment has been performed in the FIN 10 EC3, EC6 software. The graphic design has been elaborated in the AutoCAD 2011 and ArchiCAD 13 software. In conclusion, there is a comparison of temperature waveforms of details used in the building design with temperature waveforms of alternative details. The AREA 2009 software was used to elaborate temperature waveforms of the details.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Kristyna_Rehakova.pdfPlný text práce21,69 MBAdobe PDFView/Open
Rehakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce472,17 kBAdobe PDFView/Open
Rehakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce428,8 kBAdobe PDFView/Open
Rehakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce120,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.