Title: Projekt - rekonstrukce s půdní vestavbou vily Hofmaister
Other Titles: Reconstruction with a loft conversion of the Hofmeisters´ villa
Authors: Konášová, Pavlína
Advisor: Kesl, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5366
Keywords: rekonstrukce;sanace;zateplení;vila;rodinný dům;projektová dokumentace;statika
Keywords in different language: reconstruction;rehabilitation;thermal insulation;villa;detached house;project documentation;structural stability
Abstract: Tato bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci s půdní vestavbou vily Hofmeisterových v ulici Mezi Ploty v Plzni. Jedná se o stavební úpravy, sanaci a zateplení objektu. Práce se dále zabývá statickým posouzením vybraných konstrukcí. Výkresová část je zpracována v programu AutoCAD Architecture 2009. Statické výpočty jsou provedeny pomocí programu FIN EC.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with processing of a project documentation of a building permit for a reconstruction with a loft conversion of the Hofmeisters´ villa in Mezi Ploty Street in Pilsen. It is concerned with building adjustments, rehabilitation and thermal insulation of the building. The thesis also includes the structural survey of selected constructions. The part with technical drawings is processed in the AutoCAD Architecture 2009 program. Structural stability calculations were made by the FIN EC program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavlina_Konasova.pdfPlný text práce19,84 MBAdobe PDFView/Open
Konasova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce563,54 kBAdobe PDFView/Open
Konasova_oponent.pdfPosudek oponenta práce609 kBAdobe PDFView/Open
Konasova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce149,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.