Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl, Petr
dc.contributor.authorBacovská, Alena
dc.date.accepted2012-08-29
dc.date.accessioned2013-06-19T07:02:53Z
dc.date.available2012-01-30cs
dc.date.available2013-06-19T07:02:53Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-31
dc.identifier50118
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5368
dc.description.abstractPráce se obsahuje návrh a vytvoření projektu zděného čtyřpatrového polyfunkčního domu s prostory pro komerční využití v přízemí objektu (knihovna, kavárna a prodejna), v dalších dvou nadzemních podlažích jsou kancelářské prostory a v podkroví se nachází galerie města Rokycany. Práce se zabývá statickým výpočtem a posouzením tohoto objektu. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno dle platných ČSN EN. Výkresová část práce i vizualizace jsou provedeny v programu Autodesk AutoCAD Architecture 2011, ve studentské verzi a ArchVision. Statický výpočet vybraných prvků konstrukce, jejich dimenzování a posouzení je provedeno programem FIN10.cs
dc.format54 s. (88 291 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzděný čtyřpatrový polyfunkční objekt s komerčním prostoremcs
dc.subjectkancelářemi a galeriícs
dc.subjectarchitektonický návrhcs
dc.subjectstatikacs
dc.titleProjekt multifunkčního domu v proluce v Rokycanechcs
dc.title.alternativeProjekt of the multi-functional building in the gap in Rokycanyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis contains architectural design and project creation of a four-storey brick multi-functional building with space for commercial use on the ground floor (library, café and shop). On the other two floors there is office space and in the attic there is a gallery of the town Rokycany. This work deals with statics analysis and the assessment of this object. Static load assessment is made according to applicable ČSN EN. The drawing part and visualization of the work are done in the student version of Autodesk AutoCAD Architecture 2011 and ArchVision. The statics analysis of the selected design elements, their dimensioning and evaluation is carried out in the software Fin10.en
dc.subject.translatedfour-story brick building with multi-functional commercial spaceen
dc.subject.translatedoffices and a galleryen
dc.subject.translatedarchitectural designen
dc.subject.translatedstaticsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE_ALENA BACOVSKA.pdfPlný text práce21,6 MBAdobe PDFView/Open
Bacovska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce591,75 kBAdobe PDFView/Open
Bacovska_oponent.pdfPosudek oponenta práce922,67 kBAdobe PDFView/Open
Bacovska_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce120,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.