Title: Projekt multifunkční knihovny s kavárnou a dopravním řešením areálu
Other Titles: Project of multifunctional building of library with cafe and complex transport solutions
Authors: Kakeš, Jan
Advisor: Kesl, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5369
Keywords: ocelová konstrukce;statika;příhradový vazník;moderní architektura;SBRA
Keywords in different language: steel construction;statics;truss;modern architecture;SBRA
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace k polyfunkční budově knihovny spojené s kavárnou. Rozsah projektu je odpovídající dokumentaci pro stavební povolení. Cílem projektu je vypracování odpovídající projektové dokumentace a statické posouzení vybrané části konstrukce dle ČSN EN v programu FIN-EC a Geo 5. Projektová dokumentace je vypracována v programu ArchiCAD 13 a AutoCAD 2011. V závěru se práce zabývá posouzením taženého prutu pravděpodobnostní metodou SBRA a porovnáním výsledných hodnot s deterministickým přístupem dle ČSN EN
Abstract in different language: This bachelor?s thesis deals with design and elaboration of project documentation for multifunctional building of library with cafe. The scope of the project documentation corresponds to the project documentation for the building permit. The project aims to elaborate a corresponding project documentation and reliability assessment of selected construction part according to ČSN EN in the FIN-EC and Geo 5 software. the project documentation has been elaborated in the ArchiCAD 13 and AutoCAD 2011 software. in conclusion the work deals with the assessment of drawn beam by the SBRA probability method and by comparing the results with the deterministic approach according to ČSN EN.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarskapraceJANKAKES.pdfPlný text práce27,07 MBAdobe PDFView/Open
Kakes_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce427,24 kBAdobe PDFView/Open
Kakes_oponent.pdfPosudek oponenta práce410,4 kBAdobe PDFView/Open
Kakes_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce121,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.