Title: Změny zastoupení povrchových znaků T-lymfocytů u HIV pozitivních pacientů
Other Titles: Changes in T-lymphocytes markers in HIV positive patients
Authors: Kališová, Michaela
Advisor: Vlas Tomáš, Ing. Bc.
Referee: Sedláček Dalibor, MUDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53912
Keywords: hiv;t-lymfocyty;průtoková cytometrie;imunofenotypizace
Keywords in different language: hiv;t-lymphocytes;flow cytometry;imunophenotyping
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na sledování změn zastoupení T-lymfocytů v průběhu času u HIV pozitivních pacientů. Na základě dostupných dat z průtokového cytometru se graficky znázornily změny v zastoupení CD3+, CD4+ a CD8+ lymfocytů u 10 vybraných pacientů. Výsledky pozorování potvrzují, že nejméně změn dochází v počtu CD3+ lymfocytů, zatímco největší pokles je sledován u CD4+ lymfocytů a největší nárůst u CD8+ lymfocytů. Vlivem antiretrovirové terapie dochází k normalizaci hodnot nejdříve u pacientů diagnostikovaných v primární infekci, zatímco pacienti diagnostikovaní v chronické infekci mají mnohem delší dobu trvání léčby.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on monitoring changes in the count of T-lymphocytes over time in HIV-positive patients. The changes of CD3+, CD4+, and CD8+ lymphocytes in 10 selected patients are graphically processed from available flow cytometry data. The results of the observation confirm that the least changes occur in the count of CD3+ lymphocytes, while the largest decrease occurs in the count of CD4+ lymphocytes and the largest in-crease is observed in CD8+ lymphocytes. With antiretroviral therapy, initial normalization of values is observed first in patients diagnosed during the primary infection, while patients diagnosed during the chronic infection require a much longer duration of therapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalisova_Michaela_ZL_BP_0.pdfPlný text práce973,44 kBAdobe PDFView/Open
Kalisova_OP.pdfPosudek oponenta práce345,9 kBAdobe PDFView/Open
Kalisova_VP.pdfPosudek vedoucího práce384,25 kBAdobe PDFView/Open
Kalisova.pdfPrůběh obhajoby práce88,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.