Title: Možnosti archeologie 20. století
Other Titles: Possibilities and Limits of the Archaeology of the 20th Century - Archaeology of Conflicts
Authors: Rak, Michal
Advisor: Vařeka, Pavel
Referee: Novotný, Lukáš
Matoušek, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5400
Keywords: archeologie konfliktů;20. století;vojenství;letectví;fortifikace;válečné oběti;hřbitovy;studená válka;Česká republika;pohraničí;odkryv
Keywords in different language: archaeology of conflicts;20th century;warfare;aviation;fortification;war victims;cementeries;cold war;Czech republic;borderland;outcrop
Abstract: Práce se zabývá možnostmi archeologie 20. století na příkladu studia problematiky archeologie konfliktů. To znamená výzkum lokalit spojených s vojenskými, civilními a politickými střety minulého století. V práci jsou sledovány čtyři hlavní okruhy ? fortifikace, místa s vraky havarovaných letadel, válečné oběti a období Studené války. U každého tématu je popsána historie bádání a proveden vlastní výzkum. Následují shrnuté výsledků, určení možností a limitů archeologie při poznání 20. století a navrhnut postup dalšího bádání.
Abstract in different language: Main topic of this paper is possibilities and limits of 20th century archaeology on sites of archaeology of conflicts interest. It means research of sites and events associated with military, political and civil conflicts of the last century. The thesis follows four main issues - fortifications, crash sites of aircraft, war victims and the Cold War period. For each topic was described the history of research and wads made own research. Each topic has its own conclusion. On the end is general summary which determine the possibilities and limits of knowledge in archeology of 20th century.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rak_Archeologie konfliktu.pdfPlný text práce10,91 MBAdobe PDFView/Open
Rak - Matousek OP.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Rak - Novotny OP.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Rak - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce246,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.