Title: Smyslová stimulace u osob s Alzheimerovou chorobou a s demencí z pohledu ergoterapeuta
Other Titles: Sensory stimulation of people with Alzheimer's disease and dementia from the perspective of an occupational therapist
Authors: Merclová, Gabriela
Advisor: Homolková Miroslava, Ing. Bc.
Referee: Havlíková Darina, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54070
Keywords: smyslová stimulace;ergoterapie;alzheimerova demence;demence
Keywords in different language: sensory stimulation;occupation therapy;alzheimer´s disease;dementia
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá smyslovou stimulací u osob s Alzheimerovou demencí a s demencí z pohledu ergoterapeuta. Je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se věnuje lidským smyslům, smyslové stimulaci a demencím. Zde se popisují příznaky demencí a prevence proti jejímu propuknutí. Praktická část obsahuje kazuistiky osob s demencí a výsledky metody rozhovoru na zjištění zpětné vazby od klientů na provedenou terapii.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with sensory stimulation in people with Alzheimer´s dementia and with dementia from the perspective of an occupational therapist. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the human senses, sensory stimulation and dementia. Symptoms of the dementia and prevention of dementia are described. The practical part contains case studies of people with dementia and the results of an interview method aimed at obtaining feedback from clients on the therapy provided.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MERCLOVA_Gabriela_ERG_BP.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK Merclova.pdfPosudek oponenta práce308,63 kBAdobe PDFView/Open
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK Merclova.pdfPosudek vedoucího práce290,15 kBAdobe PDFView/Open
Merclova.pdfPrůběh obhajoby práce83,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.