Title: Koprologické metody
Other Titles: Coprological methods
Authors: Radová, Jaroslava
Advisor: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Referee: Soušková Petra, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54110
Keywords: parazit;hostitel;parazitární onemocnění;střevní paraziti;diagnostika;laboratorní diagnostika;endoparazit;helminti;protozoa
Keywords in different language: parasite;host;parasitic disease;intestinal parasites;diagnostics;laboratory diagnostics;endoparasite;helminths;protozoa
Abstract: V teoretické části této bakalářské práce se dozvíte základní pojmy ohledně parazitismu a parazitologie. Následně si můžete přečíst popis a stručný postup různých koprologických metod spolu s charakteristikou nejběžnějších střevních parazitů u nás dle SZÚ. V praktické části pak popisuji mnou provedené postupy, které potvrdily účinnost Flotační metody dle Fausta, smysluplnost zařazení tlustého nátěru dle Kato mezi referenční metody a potenciál ne tak často prováděných metod, jako je Füllebornova metoda nebo Sheatherova metoda. Dále, jako vedlejší produkt svého výzkumu, uvádím ne příliš podrobné informace o četnosti odčervování mazlíčků mezi majiteli zvířat.
Abstract in different language: In the theoretical part of this bachelor thesis you will learn the basic concepts of parasitism and parasitology. Then you can read the description and brief procedure of different coprological methods together with the characteristics of the most common intestinal parasites in our country according to the National Institute of Intestinal Health. In the practical part, I then describe the procedures performed by me, which confirmed the efficiency of the Faust's flotation method, the meaningfulness of including the Kato ThickSmear Technique among the reference methods and the potential of not so frequently performed methods such as the Fülleborn's method or the Sheather's method. Furthermore, as a byproduct of my research, I present not very detailed information on the frequency of deworming of pets among pet owners.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radova_Jaroslava_ZL_BP.pdfPlný text práce8,79 MBAdobe PDFView/Open
Radova_OP_podzim.pdfPosudek oponenta práce306,08 kBAdobe PDFView/Open
Radova_VP_podzim.pdfPosudek vedoucího práce344,37 kBAdobe PDFView/Open
Radova.pdfPrůběh obhajoby práce82,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.