Title: Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území
Citation: KOPP, Jan a kol. Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2023.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: book
monografie
URI: http://hdl.handle.net/11025/55006
ISBN: 978-80-261-1200-6
978-80-261-1199-3 (brožovaná vazba)
Keywords: voda;urbanizace;hospodaření
Keywords in different language: water;urbanization;economy
Abstract: Efektivní hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaných územích by mělo splňovat požadavky legislativy, naplňovat zásady odpovědného hospodaření s vodou, být ekonomicky efektivní ve fázích přípravy, realizace i provozu a též přinášet celospolečenské benefity, například kvalitní veřejná prostranství, ochranu vodních zdrojů nebo podporu biodiverzity. Publikace shrnuje poznatky, které ukazují veřejné správě a odborné veřejnosti cestu, jak prosazovat hospodaření se srážkovou vodou v rámci plánování a výstavby na rozvojových plochách měst. Text zároveň odkazuje na další výsledky řešení projektu TA ČR – katalog opatření, softwarovou aplikaci a specializované mapy pilotních lokalit.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Monografie / Monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
978-80-261-1200-6 (e-verze).pdfPlný text16,02 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.