Katedra tělesné a sportovní výchovy / Department of Physical and Sports Education

Kolekce


Recent Submissions

Úblová, Veronika
Analýza motivačních faktorů ke hraní badmintonu u dětí v mladším školním věku

The aim of the thesis is to find significant motivation factors for the badminton players in the school age. We will use quantitative questionnaires to analyze these factors. This thesis is divided into two parts. The theoretical part is dedicated to the sport psychology, and&...

Křivanec, Vít
Příprava a realizace fotbalového turnaje pro žáky prvního stupně ZŠ v Roudnici nad Labem

Preparation and Realization of the McDonald's Cup tournament from schools to region levels. These levels také parts in Roudnice nad Labem.

Křivánková, Lenka
Obezita a její prevence na 1.stupni základní školy

This diploma thesis deals with obesity and its prevention at elementary school. The theoretical part deals with the ontogenesis of the child in the younger school age, the obesity, its transitions, the methods of diagnostics, its consequences and possible therapeutic measures for ...

Braunová, Veronika
Využití variabilních provozů v obsahu vyučovacích jednotek tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

The master thesis is focused on creating and implementation of variable processes in the primary school physical education. I describe middle childhood, forms of education and sessions in the theoretical part. In the practical part, I have created individual sites, which can ...

Plecitá, Kateřina
Základní plavecký výcvik na 1. stupni ZŠ (multimediální DVD)

This master thesis Basic Swimming Training at Primary School - Multimedia DVD is focused on teaching basic swimming skills of individual swimming methods, when individual school classes follow each other. Each class includes exercises for individual swimming methods, which differ from each&#...