Title: Cestování v dobách socialismu
Authors: Hanzlíková, Eva
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 1, s. 44-50.
Issue Date: 2011
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrM08weDJIclpSY21HUFBtcUp2d1lIQQ/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6130
ISSN: 1806-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: cestování;totalita;devizový příslib;výjezdní doložka
Keywords in different language: traveling;totality;FX commitment;exit permit
Abstract: Ve své práci chci podat svědectví o cestování do zahraničí před rokem 1989 tak, jak jsem se to dozvěděla od svých rodičů. Pro nás, kteří žijeme v dnešní době a nezažili jsme období totality, je málo představitelné, že cestování bylo jen pro „vyvolené“. Cestovat nemohl každý, kdo si vzpomněl, že někam pojede. Nefungovalo to jako dnes, že si vybereme místo, našetříme peníze a jedeme. Lidé měli omezenou možnost cest do zahraničí od února 1948 (s malou výjimkou v roce 1968, kdy došlo k částečné liberalizaci) až do roku 1989. Byl velký rozdíl v tom, kam zájemci chtěli vycestovat – zda chtěli jet do socialistických států, anebo do kapitalistické ciziny a Jugoslávie. Relativně bez problémů mohl občan, pokud vlastnil pas, vycestovat pouze do tzv. zemí socialistického tábora. Do ostatních zemí to bylo složitější - zájemci potřebovali množství povolení z pracoviště, celozávodního výboru KSČ, odborů, eventuálně i uliční organizace. Jednou v roce (v určitém období) se muselo požádat o tzv. devizový příslib (ten dostala od státní banky asi 4% žadatelů). Pokud žadatel získal devizový příslib, nebylo ještě vyhráno, protože musel žádat o výjezdní doložku a tu také nedostal každý. Já se konkrétně zaměřím na cestu do Švýcarska v roce 1981 a do Rakouska v roce 1987. Pokusím se popsat, co všechno museli rodiče absolvovat nejen před cestou, ale také po návratu zpět.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to give testimony about traveling abroad before 1989 according to my parents experiences. For our generation without totality experience is the impossibility of free traveling unimaginable. Today we choose a place, save up for a holiday and we should go – but it didn’t work like that in the past. People had a limited possibility of traveling abroad from February 1948 (with exemption in the year 1968 – it was a year of part liberalization) to 1989. Difference between possible destinations was evident especially between socialistic and capitalistic countries. If the destination was in a socialistic part of the world, traveling was relatively without problems. In the second case it was evidently more difficult – applicants needed lot of permissions from workplace, collection committee of KSČ, labor union, eventually also from avenue organizations. In a specific period of the year the applicants had to apply for foreign exchange commitment from a national bank which obtained only 4% of applicants. In case of success the process was not in the end because of exit permit need. I will be focused on travel to Switzerland in 1981 and to Austria in 1987. I will describe all the process before leaving country and also after coming back to ČSSR.
Appears in Collections:Roč. 1, č. 1 (2011)
Roč. 1, č. 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanzlikova.pdfPlný text111,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.