Title: Zařazení orální historie do dějepisu v základním vzdělávání
Other Titles: Use of oral history in history lessons in Czech elementary education system
Authors: Böhmová, Lucie
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 1, s. 61-65.
Issue Date: 2011
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrM08weDJIclpSY21HUFBtcUp2d1lIQQ/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6134
ISSN: 1810-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: české školství;základní škola;dějepis;orální historie
Keywords in different language: czech education;elementary school;history;oral history
Abstract: Článek popisuje možnosti a způsob zařazení orální historie do hodin dějepisu na základním školství. Příspěvek je uchopen jako metodologický návod. Jsou zde nastíněny tématické oblasti, v nichž lze orální historii nejlépe využít, ale také je představeno dělení orálně-historických pramenů na primární a sekundární. V článku jsou představeny výhody a nevýhody a způsob práce s jednotlivými typy těchto pramenů.
Abstract in different language: This contribution describes possibilities and way of inclusion of oral history to the history lessons in elementary schools. The paper is in fact the methodology user book. There are proposals of thematic areas in which are possible to use oral history. Further there is presented qualification of oral historian sources for primary and secondary. In the article I introduce advantages and disadvantages and way of use with these sources.
Appears in Collections:Roč. 1, č. 1 (2011)
Roč. 1, č. 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bohmova.pdfPlný text98,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.