Název: Simulating desert scenery
Autoři: Beneš, Bedřich
Roa, Toney
Citace zdrojového dokumentu: WSCG '2004: Short Communications: the 12-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2004, 2.-6. February 2004 Plzeň, p. 17-22.
Datum vydání: 2004
Nakladatel: Václav Skala - UNION Agency
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg2004/Papers_2004_Short/C79.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6180
ISBN: 80-903100-5-2
Klíčová slova: pouštní scenérie;vizuální simulace;eroze;procedurální modelování;pravidelné výškové pole
Klíčová slova v dalším jazyce: desert scenery;visual simulation;erosion;procedural modeling;regular height field
Abstrakt: An algorithm for simulating wind-ripples and moving sand is extended by the detection of fixed objects. This permits us simulation and animation of sand interacting with objects like houses, highways, cactuses, etc. Sand is accumulated on the windward side of an obstacle and the sand relocation and wind-ripples formation is diminished on the leeward side. The wind shadow depends on the object’s geometry and the wind speed and direction. Sand tongues are formed as the result of the sand motion.
Práva: © Václav Skala - UNION Agency
Vyskytuje se v kolekcích:WSCG '2004: Short Communications

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
C79.pdfPlný text210,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6180

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.