Acta FF

Podkomunity

61 items
68 items
58 items
49 items
51 items
46 items
41 items
30 items
42 items
18 items
19 items
13 items
11 items

Recent Submissions

Tarant, Zbyněk
Emanuel Beška, Gabriel Pirický, Jaroslav Drobný: Nenaplnené nádeje Arabskej jari – Desaťročie revolúcií, povstání a konfliktov na Blízkom východe [book review]

Dufek, Pavel
Pavel Dufek et al.: Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie

Sekerák, Marián
Pavel Frývaldský: „Hledání Boží tváře“: Ježíš Nazaretský v pohledu Josepha Ratzingera – Benedikta XVI.

Pučelík, Karel
Andrew Adonis: Ernest Bevin: Labour’s Churchill

Hlaváček, Pavel
Pavel Maškarinec: Kvalita demokracie v Mongolsku