Title: Analýza a návrh bubnové třecí brzdy
Other Titles: Analysis and design of friction drum brake
Authors: Havlín, Marek
Advisor: Němec, Ladislav
Němec, Ladislav
Referee: Kopecký, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7554
Keywords: bubnová brzda;štít brzdy;obložení;čelist;model
Keywords in different language: drum brake;backing plate;lining;shoe brake;model
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou základních typů bubnových třecích brzd, základními výpočty a konstrukčním řešením bubnové brzdy na praktickém příkladu. Tato práce má dvě základní části. V první časti je věnována základním informacím jednotlivých brzd a jejich výpočtům. Druhá část je zaměřena na konstrukci vybrané brzdy. Veškeré 3D modely a výrobní výkresy byly vytvořeny pomocí programu NX Unigraphics 7.5.
Abstract in different language: This bachelor thesis analyzes the basic types of friction drum brakes, basic calculations and design solutions of drum brakes on a practical example. This work has two basic parts. The first part is devoted to the basic information of the brakes and their calculations. The second part is focused on the design of the selected brake. All 3D models and manufacturing drawings were created using Unigraphics NX 5.7
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_2013.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Havlin.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Havlin.pdfPosudek oponenta práce812,14 kBAdobe PDFView/Open
Havlin.pdfPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.