Title: Poruchy a diagnostika valivých ložisek
Other Titles: Failures and diagnostics of roller bearings
Authors: Cibulka, Vojtěch
Advisor: Vaněk, Václav
Vaněk, Václav
Referee: Duník, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7568
Keywords: valivá ložiska;diagnostika;poruchy;spolehlivost;životnost;materiály;provedení;vývojový diagram
Keywords in different language: roller bearings;diagnostics;fault;reliability;durability;materials;design;flowchart
Abstract: Bakalářská práce se zabývá valivými ložisky obecně hned z několika pohledů jako například z hlediska volby materiálů, konstrukčního provedení apod. Hlavním tématem je diagnostika závad a to od zjištění až po opravy. Součástí práce je i výpočet spolehlivosti a životnosti ložiska. Výpočet životnosti je proveden dvěma různými způsoby na konkrétním vzorku.
Abstract in different language: This thesis deals with roller bearings generally from several perspectives, for example choice of material, design etc. The main topic is a fault diagnostics from detection to repair. This thesis also includes the calculation of reliability and durablity of the bearings. Lifetime calculation is carried out in two different ways on the specific sample.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_CibulkaV.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Cibulka.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Cibulka.pdfPosudek oponenta práce832,96 kBAdobe PDFView/Open
Cibulka.pdfPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.